Over Corina

Ik kan de ander niet veranderen, alleen de manier waarop ik met de ander omga.

Hoe mensen communiceren en hoe we ons gedragen fascineert mij al lange tijd en roept bij mij verschillende vragen op; Wat is de diepere motivatie voor hoe we ons gedragen? Hoe kunnen we in contact komen terwijl we elkaar in eerste instantie misschien niet meteen begrijpen?

Wat kan ik daar voor inzetten? 

Wat ik heb ontdekt is dat ik de ander niet kan veranderen, wel de manier waarop ik met de ander omga. Dat is een belangrijk inzicht waarvan ik me tijdens mijn werk terdege bewust ben en dat inzicht wil ik verder uitdragen. Ik verander en de ander verandert mee.

Het geeft mij veel plezier en voldoening wanneer ik als trainingsacteur een onderdeel mag zijn van iemands ontwikkeling en groei.

Gedegen opgeleid

Na mijn opleiding tot docent drama aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht ben ik in aanraking gekomen met trainingsacteren. Gegrepen door de kracht van dit vak besloot ik me verder te professionaliseren en heb ik de opleiding tot trainingsacteur gevold bij Dubbel E Acteerservice in Amsterdam. Dt is de enige post HBO gecertificeerde opleiding op het gebied van trainingsacteren.

Ruime ervaring in de zorg

Naast trainingsacteur heb ik jaren werkervaring opgedaan binnen de sociale hulpverlening als woonbegeleider. Ik begeleidde (jong) volwassenen met een licht verstandelijke beperking en met vaak bijkomende gedragsproblematiek. Mijn ruime ervaring en kennis van de zorgsector pas ik toe als trainingsacteur. Ik begrijp wat er op de werkvloer speelt, zowel bij cliënten als bij medewerkers.


Ik vind het belangrijk om mijzelf als mens en ook als trainingsacteur te blijven ontwikkelen. Daarom volg ik regelmatig workshops en trainingen op het gebied van persoonlijke groei en ter verdieping van mijn kwaliteiten als trainingsacteur.